Welke voordelen heeft RF

kosten, investering, footprint en milieu

Afhankelijk van de toepassing van de RF technologie kan RF kostenvoordelen opleveren op het gebied van energie, arbeid en materiaalverbruik.
RF technologie biedt de mogelijkheid om van een batch proces over te stappen naar een continue proces.
Een RF installatie gebruikt enkel electrische energie. Dat geeft de mogelijkheid voor een stand-alone opstelling omdat er geen ketelhuis nodig is. Dit kan lagere investeringskosten met zich meebrengen.

Milieutechnisch zijn er ook voordelen. RF technologie gebruikt geen fossiele energie maar enkel electrische. Electrische energie zal in de toekomst een schone energie zijn.

kosten