Welke voordelen heeft RF

RF technologie biedt de mogelijkheid om van een batch proces over te stappen naar een continu proces, hetgeen een verkorting van de doorlooptijd betekent. Afhankelijk van de toepassing van de RF technologie kan dit kostenvoordelen opleveren op het gebied van energie, arbeid en materiaalverbruik.

Een aantal van deze voordelen zijn:

  • Gelijkmatige en onmiddellijke temperatuurstijging in het product waardoor het productieproces sneller verloopt
  • Verbeterde product kwaliteit
  • Betere proces controle
  • Minder arbeidsintensief
  • Veiliger en duurzamer produceren
  • Milieutechnisch zijn er ook voordelen. RF technologie gebruikt geen fossiele energie maar enkel elektrische. Electrische energie zal in de toekomst een schone energie zijn.
  • Stand alone opstelling omdat er geen ketelhuis nodig is. Dit kan lagere investeringskosten met zich meebrengen

kosten